Onze school maakt deel uit van IKC ‘De Kinderboulevard’. Hierbinnen werken we samen metĀ Kinderopvangorganisatie ‘Hebbes’ (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang).

Een IKC (Integraal Kind Centrum) is een voorziening die:

  • de hele dag open is (tot minimaal 18.00 uur);
  • onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling biedt;
  • een doorgaande pedagogische leerlijn realiseert door integratie van onderwijs en opvang;
  • centraal wordt aangestuurd.

Onder de vlag van het IKC worden ook onder- en naschoolse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Deze activiteiten zijn dan n.a.v. een gezamenlijk thema. De ontwikkeling van het kindcentrum is relatief nieuw voor alle participanten. We hopen tijdens dit schooljaar wederom goede stappen te kunnen zetten om de doorgaande lijn naar de basisschool te versterken.