Huiswerkbegeleiding

Op de Prins Mauritsschool is er elke week huiswerkbegeleiding door de Stichting Onderwijsbegeleiding Oost op maandag en woensdag na schooltijd (vanaf 16.30 uur) voor kinderen van de groepen 6,7 en 8.

Het huiswerkproject is gericht op alle jongeren met (tijdelijk) minder kans op succes om verschillende redenen. Het is ook gericht op hun ouders, waarvan de inkomenssituatie en/of thuissituatie niet toereikend is. Deze doelgroep willen wij een steun in de rug geven om hun talenten en sociale betrokkenheid in onze samenleving verder te ontwikkelen. Door onderwijsbegeleiding, ondersteuning, netwerken en educatieve activiteiten worden talenten ontwikkeld en krijgt men weer perspectief op een volwaardig functioneren binnen onze maatschappij.

We willen een verhoging van het onderwijsniveau van leerlingen bereiken door de jongeren uit te dagen om middels het intakegesprek gestelde (haalbare) doelen te realiseren. Stichting Onderwijsbegeleiding biedt een betrokken vorm van huiswerkbegeleiding en ondersteuning aan jongeren. Ook ouders worden hierbij betrokken en krijgen middels bijeenkomsten handvatten aangereikt om hun kinderen thuis beter te begeleiden maar ook om een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen door meer te participeren in onze samenleving. 

In Enschede, waar het opleidingsniveau van de bevolking relatief laag is, moeten we de talenten van de jongeren ten volle benutten en deze doelgroep toekomstperspectief bieden, langdurig ondersteunen en kwalificaties realiseren, die aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt om zodoende volwaardig te gaan functioneren in onze maatschappij.

 

Doelstellingen van het project

T.a.v. kinderen en jongeren

  • Het verbeteren van schoolprestaties en het behalen van startkwalificaties;
  • Het verhogen van het zelfvertrouwen;
  • Het verhogen van motivatie;
  • Het bieden van perspectief;
  • Kinderen en jongeren worden door hun ouders ondersteund in hun schoolontwikkeling;

T.a.v. de ouders van de kinderen

  • Ouders leren vaardigheden om hun kind thuis te ondersteunen en begeleiden in relatie tot school en talentontwikkeling;
  • Ouders leren de vaardigheden die ze nodig hebben om met leerkrachten over hun kind te communiceren;
  • Ouders stimuleren met ouderparticipatie op school en/of in de wijk; 
  • Ouders stimuleren zelf hierin deel te nemen.