Voor elke werkende ouder is het fijn te weten dat zijn / haar kind opgevangen wordt in een prettige huiselijke omgeving waar je kind liefdevol en met respect wordt benaderd. Door middel van de leermethode Piramide gaan onze medewerkers in op de behoeften van een kind. Spelen mee en passen zich aan. Door een duidelijk dagindeling weet ieder kind waar het aan toe is.

Binnen onze kinderopvang kun je kiezen voor reguliere opvang van 07.00 uur tot 18.30 uur.