Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen schoolcontactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Interne contactpersoon
Op school zorgt de contactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben en er met de betrokken medewerker niet uitkomen. Bij klachten op het gebied van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe contactpersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers bij de behandeling van klachten waarin bejegening/wijze van communiceren een rol speelt en waar u binnen de school niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, verwijst indien nodig door en kan bemiddelen. Ook kan ondersteuning worden geboden bij het indienen van een klacht.

De externe vertrouwenspersoon behandelt alle vragen/klachten vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er zonder de toestemming van de vrager, geen informatie wordt doorgegeven aan school of bestuur.

U kunt de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks en zonder toestemming van de school benaderen voor het bespreken van uw klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon niet de aangewezen persoon is om u te ondersteunen, kijkt zij samen met u welke andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

De externe vertrouwenspersoon voor VCO Oost-Nederland is Anne Overbeek. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-30642568 of via de mail: info@anneoverbeek.nl

Klachtenregeling

De klachtenregeling van VCO Oost-Nederland is vastgelegd in het document:  Klachtenregeling VCO.