Groepen 4 t/m 8

Ook in groep 4 leren we veel nieuwe dingen.
We werken 2 of 3 weken rond een taal thema met als uitgangspunt een leuk verhaal. De kinderen oefenen met de woorden uit het verhaal. We kijken naar filmpjes over het thema. We spelen ook spelletjes met deze woorden. De kinderen krijgen de woorden mee naar huis om te lezen. Bij taal komen de onderdelen luisteren, spreken, hoe schrijf je een verhaal, grammatica, lezen en begrijpen aan de orde.

Tijdens de rekenlessen oefenen we de onderdelen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, meten/meetkunde, tijd, geld en hoofdrekenen. Ook worden de tafels tot 12 aangeleerd. We maken hierbijĀ  gebruik van rekenmaterialen en spelletjes.

Wij lezen vaak in onze groep. Bijvoorbeeld duo lezen met een vriendje of vriendinnetje. Door verschillende soorten boeken te lezen ontwikkelen we een grote woordenschat. Elke dag mag je iets anders lezen. Bijvoorbeeld verhalen, strips, gedichten, sprookjes of informatieve boeken. Zo stimuleren we de leesmotivatie.

In de schrijfles leren we om aan elkaar te schrijven. We oefenen met schrijfletters, hoofdletters en met de verbindingslijnen tussen de letters.

De kinderen zijn ook bezig met begrijpend lezen. Hierbij gaat het vooral om het begrijpen van een tekst. De onderwerpen komen uit het jeugdjournaal. We leren nieuwe woorden en hoe je vragen kan beantwoorden.

Bewegen is belangrijk daarom hebben we twee keer per week gym. Ook gaan we zingen, dansen en muziekinstrumenten bespelen tijdens de muziekles.

We gebruiken tastbare materialen en doen allerlei ontdekkingen over onderwerpen uit de wereld om ons heen, zoals bijv. de natuur, duurzaamheid, techniek, geschiedenis enz.

Gedurende de week bespreken we samen hoe we met elkaar om zijn gegaan in de klas. We wijzen elkaar op de vaardigheden die we nog moeten leren en gaan ze trainen.