Visie & Kernwaarden

Leren is levenslang
De wereld waarin wij leven verandert, steeds sneller en ingrijpender. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op een toekomst die niemand kent. En dus moet het onderwijs voortdurend mee veranderen. Dat vraagt om een lerende school; een school waar iedereen zichzelf steeds wil ontwikkelen en samen leren centraal staat.

Het onderwijs moet kinderen uitdagen bij het ontdekken van hun potentieel. Het is de plek waar kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Ze leren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen, leerproces en resultaten. Ieder kind heeft het recht op eigen succeservaringen op zijn eigen niveau. Daarmee groeit het zelfvertrouwen en stimuleert het persoonlijke groei.

Waar staan wij voor?
Er wordt binnen onze school veel waarde gehecht aan een veilige leeromgeving. Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Een veilige leeromgeving, in combinatie met een zorgzame leeromgeving, laat de onderwijsprestaties bij de leerlingen stijgen.

Om deze veilige leeromgeving mogelijk te maken, hebben we een viertal kernwaarden gekozen waarmee we onze schoolcultuur concreter vormgeven. Daarmee geven we richting aan ons dagelijks handelen.

  • Eigenaarschap: Je neemt verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling en de consequenties van je eigen handelen. Je stelt doelen, evalueert en reflecteert op je prestaties. Dit vergt moed. In onze school wordt dat beloond.
  • Verwondering: Je benadert de wereld met een open blik, zonder oordeel. Je denkt in kansen en mogelijkheden, stimuleert en creĆ«ert ruimte voor het opdoen van eigen ervaringen.
  • Verbinding: Samen worden we beter. Door oprechte aandacht voor elkaar ontstaat begrip, ruimte voor feedback en groeit het onderling vertrouwen en zelfvertrouwen.
  • Integriteit: We gaan respectvol en begripvol om met onderlinge verschillen en inzichten. Samen bouwen we aan een veilig schoolklimaat waar ruimte is voor een open en eerlijke communicatie.