Visie

CBS Prins Maurits is een zelfbewuste school; de plek waar je jezelf goed leert kennen; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Je gaat proberen, experimenteren en fouten maken. Je leert je talenten kennen en je leert omgaan met successen en tegenslagen. En natuurlijk leer je samenwerken. Hiermee ontwikkel je jezelf en krijg je zelfvertrouwen en persoonlijkheid.

Wij zijn een school met een overzichtelijke, gestructureerde en daardoor veilige werkomgeving met een duidelijk onderwijsconcept dat zich kenmerkt door:
Pedagogisch-didactisch klimaat
– aandacht op maat;
– zelfstandigheidsbevordering;
– samenwerking tussen leerlingen onderling;
– samenwerking met ouder(s)/verzorger(s).

Gestructureerde werkomgeving
– een passende school- en groepsinrichting;
– heldere school- en groepsregels;
– gedifferentieerde instructie o.b.v. EDI.

Zorgstructuur
– planmatig;
– transparant;
– borging.

Professionele leeromgeving
– onderlinge samenwerking;
– deskundigheidsbevordering;
– leren van en met elkaar;
– gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.