Onze school

De Prins Maurits is een open christelijke school. Wij maken onderdeel uit van VCO Oost Nederland, een organisatie voor onderwijs en opvang. Samen met Kinderopvangorganisatie Hebbes vormen wij ‘De Kinderboulevard’.

Ons onderwijs gaat zich de komende jaren meer en meer ontwikkelen richting gepersonaliseerd leren waarin ook digitale leermiddelen een duidelijke plek krijgen. Middels gepersonaliseerd leren worden kinderen voorbereid op de maatschappij waarin ze terecht zullen komen.

Eigen kompas

Naast het feit dat kinderen structuur nodig hebben, geloven wij dat kinderen vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid het beste tot ontwikkeling komen. Wij willen de kinderen uitdagen en hun wereld groter maken. Wij willen dat kinderen een eigen kompas ontwikkelen; een kompas dat richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, aan zorg voor jezelf en aan zorg voor de wereld. Want kinderen kunnen en durven echt eigen keuzes te maken en leren zo omgaan met verantwoordelijkheid. Zo leren ze hun eigen grenzen kennen en die van een ander. Vanuit aandacht en respect werken we aan een gezamenlijke basis van vertrouwen en veiligheid; een leeromgeving waarin kinderen elke dag nieuwe ervaringen kunnen opdoen.

Met hart voor ontwikkeling!