Groep 1 en 2

Als een kind 4 jaar wordt is het eindelijk zover. Je mag naar de basisschool! Dit is voor alle kinderen best spannend, maar vooral heel leuk. De kinderen mogen voor hun verjaardag al 4 keer een dag(deel) komen wennen in de groep. Ze mogen dan lekker meespelen en de juf en kinderen beter leren kennen. Als ze 4 zijn geworden komen ze elke dag.

We werken in thema’s die 2 of 3 weken duren. Denk bijvoorbeeld aan de seizoenen, ons lichaam, feesten, dieren, eten en drinken. Alle kringmomenten, spelletjes en werkjes passen binnen dit thema. Elke dag hebben we een paar kringactiviteiten. We vinden het erg belangrijk dat kinderen op een speelse manier leren, dus is het altijd verpakt in een spel of een verhaal. Elke week staat een boek centraal als ‘ankerverhaal’. Dit wordt op de eerste dag interactief voorgelezen. Hierbij raden de kinderen waar het boek over gaat als ze de platen zien, beantwoorden ze vragen over het verhaal en denken tijdens het verhaal mee over hoe het verder zou kunnen gaan.

Tijdens de werkles maken de kinderen een werkje of spelen in een hoek. In de klas hebben we een bouwhoek, huishoek, tablets, leeshoek en een thematafel. Op de thematafel liggen altijd materialen en spelletjes op die met het thema te maken hebben. In de hoeken kunnen de kinderen oefenen met samenwerken en hun fantasie gebruiken bij rollenspel. De werkjes zijn goed voor het ontwikkelen van de fijne motoriek en het uitbreiden van de zelfstandigheid. Met het planbord kiezen de kinderen wat ze die dag gaan doen.

Woordenschat vinden we heel belangrijk. Daarom krijgen alle kinderen aan het begin van elk thema woorden met plaatjes mee, die ze thuis in hun woordenschatmapje kunnen doen en op een leuke manier kunnen oefenen.

Op het gebied van rekenen oefenen we de hele dag door met tellen, de cijfers, vergelijken (wie heeft meer/minder/hetzelfde), sorteren (wat hoort bij elkaar), de dagen van de week enzovoort.

Twee keer per dag spelen de kinderen buiten op het kleuterplein. Hier kunnen ze hun grove en fijne motoriek verder ontwikkelen met alle karren, fietsen, kruiwagens, blokken, banden en het zandbakspeelgoed. Elke week geeft een vakleerkracht een gymles in het speellokaal. Bij slecht weer maken we ook gebruik van het speellokaal.

Er is bij deze jonge kinderen veel ruimte om te ontdekken en te experimenteren met materialen. Wat voor ons al heel normaal is, kan voor een kind nog een ontdekking zijn.