Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de schoolprestaties van het kind. Het blijft een uitdaging om ouders, school en kind dicht bij elkaar brengen. We hebben allemaal hetzelfde belang; Het beste en mooiste in het kind naar boven halen. Gezamenlijk kijken we voortdurend welke factoren daar invloed op hebben en wat we moeten doen om die onderlinge betrokkenheid te verbeteren.