Wetenschap & Technologie

Onderwijs in Wetenschap & Technologie is in de eerste plaats belangrijk voor de
kinderen zelf. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig; ze zijn gedreven om hun
omgeving te onderzoeken en te ontdekken. Zo ontwikkelen zij hun talenten, creativiteit
en kennis op het gebied van technologie.

Daarnaast is er een maatschappelijk belang om in het onderwijs vroeg te beginnen
met Wetenschap & Technologie. Technologie is één van de belangrijkste bouwstenen
van de kenniseconomie. Door hieraan op de (basis)school veel aandacht te
besteden, leveren leerkrachten een bijdrage aan de 21ste century skills en bereiden
zij hun leerlingen voor op de samenleving van de 21e eeuw.

Wetenschap & Technologie is zo veel meer dan ingewikkelde formules, witte jassen
in een laboratorium of techneuten in een installatiebedrijf. W&T gaat over onze
omgeving: over het milieu en klimaat, over energie, over voeding en magnetrons,
over ruimtevaart en vaatwassers, over bacteriën en drinkwater, over constructies
van gebouwen en energieopslag, over transport en files.

Technologieonderwijs stimuleert kinderen zich te verwonderen, nieuwsgierig te
zijn, te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren, te ontwerpen en te construeren.
Onderzoekend en ontwerpend leren, essentieel voor de 21ste eeuwse vaardigheden,
is het fundament van het onderwijs in Wetenschap & Technologie.