Wetenschap & Technologie

Onderwijs in Wetenschap & Technologie is in de eerste plaats belangrijk voor de kinderen zelf. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig; ze zijn gedreven om hun omgeving te onderzoeken en te ontdekken. Zo ontwikkelen zij hun talenten, creativiteit en kennis op het gebied van technologie.

Daarnaast is er een maatschappelijk belang om in het onderwijs vroeg te beginnen met Wetenschap & Technologie. Technologie is één van de belangrijkste bouwstenen van de kenniseconomie. Door hieraan op de (basis)school veel aandacht te besteden, leveren leerkrachten een bijdrage aan de 21st century skills en bereiden zij hun leerlingen voor op de samenleving van de 21e eeuw.

Wetenschap & Technologie is zo veel meer dan ingewikkelde formules, witte jassen in een laboratorium of techneuten in een installatiebedrijf. W&T gaat over onze omgeving: over het milieu en klimaat, over energie, over voeding en magnetrons, over ruimtevaart en vaatwassers, over bacteriën en drinkwater, over constructies van gebouwen en energieopslag, over transport en files.

Technologieonderwijs stimuleert kinderen zich te verwonderen, nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren, te ontwerpen en te construeren.
Onderzoekend en ontwerpend leren, essentieel voor de 21ste eeuwse vaardigheden, is het fundament van het onderwijs in Wetenschap & Technologie.