Pilot 10 – 14 jarigen

Wij ontwikkelen een methodiek voor het “onderzoekend en ontwerpend leren” die als doel heeft om de leergang van kinderen van een basisschool aan te laten sluiten op de werkwijze en het kennisniveau in het voortgezet onderwijs en vice versa. We richten ons op groep 7 en 8 en op de onderbouw van het VO: klas 1 en 2. Hierbij maken we gebruik van de reeds bestaande kennis (onderzoek en literatuur). Het gaat om de toepassing van aan te leren (21st) skills die universeel van toepassing kunnen zijn in de (school-) loopbaan van kinderen:

  • Onderzoeksvragen formuleren
  • Informatie verzamelen
  • Oplossingen bedenken
  • Ontwerpen
  • Samenwerken
  • Zelfstandig werken
  • Plannen en organiseren
  • Project / thema gericht werken
  • Presenteren
  • ICT vaardigheden toepassen

Bij het aanleren, begeleiden en coachen van bovengenoemde kennis en vaardigheden maakt het dus niet uit of je een groepsleerkracht bent van de basisschool, of een vakdocent in het VO. Je wilt dit kinderen eigen maken om ze (weg-) wijs te maken op het sociale- en cognitieve vlak. Dan wordt het overbrengen van specifieke vakkennis ook makkelijker en aantrekkelijker. Kinderen zijn immers gemotiveerd om hun vragen beantwoord te krijgen; ze leren wat ze willen weten. En ze staan hun leerbehoeften en wensen kenbaar te maken op een constructieve en herkenbare wijze.