Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht te handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling. Sinds 1 januari 2019 is er een verbeterde meldcode. De scholen van VCO hebben deze verbeterde meldcode ingevoerd en handelen volgens het Afwegingskader Meldcode Onderwijs en leerplicht.

De Prins Mauritsschool heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten.