Het waarom van ons onderwijs

Wat is eigenlijk het doel van het onderwijs? Wat willen we kinderen leren?

Zie hier een inspirerend betoog van Claire Boonstra.