Algemeen nieuws

De eerste schoolweken zitten er inmiddels op. Wat en fijne start hebben we gemaakt en wat hebben onze kinderen het goed gedaan.

Door de coronamaatregelen waar we ons aan moeten houden, was het een andere start dan voorgaande schooljaren. Ouders mogen de school nog niet betreden en daarom was het voor sommige kinderen een hele stap om zelfstandig naar binnen te komen in een nieuwe groep. Elke dag een stukje vertrouwder en samen de kinderen het gevoel geven dat ze het prima kunnen, leidde tot mooie stappen.

Het is heel fijn dat de afgesproken regels voor het halen en brengen ook goed worden opgevolgd!

Het zijn onrustige tijden, daarvan zijn we ons bewust. We rekenen erop dat u zich daar ook bewust van bent en dat u weet dat wij er alles aan doen om het onderwijs zo lang mogelijk en ononderbroken door te laten gaan. We weten
echter ook allemaal dat deze vanzelfsprekendheid steeds onzekerder wordt en hopen dat we hierbij op uw begrip en medewerking mogen rekenen.

De Corona-beperkingen maken het een stuk lastiger om met elkaar in contact te blijven. Als u toch de leerkracht wilt bereiken, maar als dat via de schooltelefoon lastig is, dan kunt u haar of hem via Mijn School ook bereiken, door dan
een berichtje te sturen. Wellicht is dat iets onpersoonlijker maar wel handig!

Tot slot
Voor iedereen is het in “het nieuwe normaal” echt nog steeds wel even zoeken; voor u, voor ons, maar bovenal voor de kinderen. Als we samen vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid met elkaar in gesprek blijven, dan komen we
er vast wel uit. En als wij er samen uitkomen? Dan komt dat uw kinderen en onze leerlingen ten goede!

Met vriendelijke groeten,

Sander Fisser

interim-directeur